خبر فوری
ﺳﻪشنبه 3 اردیبهشت 1398 06:46

قوانین و مقررات مدیریت پسماند

۱ـ کلیه دستگاه‌های مقرر در جدول پیوست شماره (۱) که تأیید شده به مهر دفتر هیأت دولت است، موظف به اجرای اقدامات مربوط به مدیریت پسماند طی زمان‌بندی تعیین شده می‌باشند. ۲ـ تجهیزات و تأسیسات تخصصی مدیریت پسماند تا پایان سال ۱۳۹۵ از پرداخت سو...
چهارشنبه 02 اردیبهشت 1394
1ـ در تبصره ماده (2) آیین‌نامه اجرایی قانون مدیریت پسماندها، موضوع تصویب‌نامه  شماره 28488/ت32561ه‍ مورخ 1384/5/10 عبارت « مدیرکل دفتر شهری و روستایی  استانداری» به عبارت « مدیرکل حفاظت محیط زیست استان» تغییر می‌یابد. 2ـ متن زیر به عنوان تبص...
یکشنبه 20 اردیبهشت 1388
  آیین‌نامه نحوه ایجاد مجتمع‌های صنفی ماده1ـ مجتمع صنفی مکانی است دارای محدوده و مساحت معین و با امکانات زیربنایی و خدمات ضروری برای استقرار مجموعه‌‌ای از واحدهای صنفی آلاینده، عمده‌فروشی‌ها و مانند آنها. تبصره ـ تشخیص صنوف آلاینده هر شهرستان ...
یکشنبه 14 مهر 1387
ماده‌ 1ـ علاوه بر عبارات و اصطلاحات مندرج در ماده (2) قانون مدیریت پسماندها  مصوب 1383ـ ،عبارات و اصطلاحات زیر درمعانی مشروح مربوط به کار می رود : 1- قانون‌: قانون مدیریت پسماندها مصوب 1383 2 - جداسازی‌: جداکردن زباله ها از یکدیگر 3...
دوشنبه 10 مرداد 1384
‌ماده 1 - جهت تحقق اصل پنجاهم (50) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و‌به منظور  حفظ محیط زیست کشور از آثار زیانبار پسماندها و مدیریت بهینه آنها،  کلیه‌وزارتخانه‌ها و سازمانها و مؤسسات و نهادهای دولتی و نهادهای عمومی غیردولتی  که‌ شمول قانون بر آن...
یکشنبه 20 اردیبهشت 1383
   ماده 1 - جهت تحقق اصل پنجاهم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و به منظور پاکسازی و حفاظت هوا از آلودگی‌ها کلیه دستگاه‌ها و‌مؤسسات و کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی موظفند مقررات و سیاست‌های مقرر در این قانون را رعایت نمایند. ‌ماده 2 - اقدام به ه...
یکشنبه 03 اردیبهشت 1374
ماده 1 - تعاریف: ‌الف - بهداشت محیط: بهداشت محیط زراعت است از کنترل عواملی از محیط زندگی که به  گونه‌ای روی سلامت جسمی، روانی و اجتماعی انسان تأثیر‌می‌گذارند. ب - آب آشامیدنی: آب آشامیدنی: آب گوارایی است که عوامل فیزیکی، شیمیایی و  بیول...
چهارشنبه 24 تیر 1371
ماده 1 - از نظر این آیین‌نامه تعاریف کلمات و اصطلاحاتی که به کار رفته به شرح  ذیل است: 1 - مواد آلوده‌کننده هوا - که اختصاراً آلوده‌کننده نامیده می‌شود عبارت است از هر  نوع ماده گازی، بخار، مایع و جامد یا مجموعه و ترکیبی از آنها‌که در هوای آ...
یکشنبه 29 تیر 1354
‌ماده 1 - مقررات این آیین‌نامه در دامداریهایی اجراء می‌شود که در آنها چهارپایان  اهلی و طیور به منظور بهره‌برداری و نگهداری و پرورش داده‌می‌شوند و یا به طور  عمده خرید و فروش می‌گردد. ‌ماده 2 - تأسیس هر نوع دامداری از لحاظ اجرای مقررات بهداش...
چهارشنبه 10 آبان 1351
ماده 1 - به منظور تأمین بهداشت دام کشور و فرآورده‌های مربوط به آن و پیشگیری و  مبارزه با بیماریهای دامی به موجب این قانون سازمان‌دامپزشکی کشور وابسته به وزارت  کشاورزی تأسیس و جایگزین اداره کل دامپزشکی می‌گردد. سازمان دامپزشکی کشور که در این قان...
دوشنبه 24 خرداد 1350
تمامی حقوق مادی و معنوی این سایت محفوظ و متعلق به کارکیاشهر پارت می باشد