خبر فوری
ﺳﻪشنبه 3 اردیبهشت 1398 06:26

آرای دیوان عدالت اداری

موضوع رأی: ابطال صورتجلسه شماره 23741/504-5/3/1393 شورای عام شهرداری منطقه 4 شماره دادنامه: 478 تاريخ دادنامه: 17/5/1396 کلاسه پرونده: 94/836 مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری شاكیان: آقایان: مهدی کمالی نفر و محمود ...
ﺳﻪشنبه 07 شهریور 1396
موضوع رأی: ابطال بند ب ماده 14 دستورالعمل تعرفه عوارض محلی سال 1394 در خصوص اخذ عوارض ابقای ساختمان از بابت کسری فضای باز، حذف یا کسری پارکینگ و مازاد بر تراکم شماره دادنامه: 450 تاريخ دادنامه: 10/5/1396 کلاسه پرونده: 94/239 مرج...
پنجشنبه 26 مرداد 1396
موضوع رأی: ابطال بندهای الف و ب تعرفه عوارض سال 1390 شهرداری یونسی ( موضوع بند 5 مصوبه مورخ 22/11/1389 شورای اسلامی شهر یونسی )در خصوص عوارض بر قراردادها و عوارض بهره برداری شماره دادنامه: 316 تاريخ دادنامه: 13/4/1396 کلاسه پر...
پنجشنبه 19 مرداد 1396
موضوع رأی: ابطال مواد 6 و 7 مصوبه شماره 3690/90/3/ش-28/8/1390 شورای اسلامی شهر مشهد و تبصره های بندهای 26 و 29 تعرفه عوارض سالهای 1394 و 1395 مصوب شورای اسلامی شهر حسن آباد شماره دادنامه: 360 و 319 تاريخ دادنامه: 13/4/1396 کلا...
پنجشنبه 19 مرداد 1396
موضوع رأی: الف- ابطال کدهای 22 و 23 تعرفه عوارض سال 1386 ب- کد عوارض 338 از تعرفه عوارض سال 1387 ج- کد 2 تعرفه عوارض سالهای 1388 و 1389 د- کدهای 24 و 25 تعرفه عوارض سالهای 1390 ، 1391 ، 1392، 1393 و 1394 شورای اسلامی شهر کبودرآهنگ شماره...
ﺳﻪشنبه 03 مرداد 1396
موضوع رأی: ابطال ماده (6-21) تعرفه عوارض و بهای خدمات شهرداری ارومیه در سالهای 1392 و 1393 مصوب شورای اسلامی شهر ارومیه شماره دادنامه: 412 تاريخ دادنامه: 1396/5/3 کلاسه پرونده: 491/94 مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت ...
ﺳﻪشنبه 03 مرداد 1396
موضوع رأی: ابطال تعرفه عوارض و بهای خدمات سال 1392 مصوب شورای اسلامی شهر رشت در قسمتهای مربوط به: تعیین عوارض فضای آموزشی، عوارض پارکینگ، حق النظاره مهندسین ناظر، نحوه محاسبه عوارض پذیره، عوارض ارزش افزوده حاصل از مازاد برتراکم (اعیانات)، عوارض ارز...
ﺳﻪشنبه 27 تیر 1396
موضوع رأی: ابطال تعرفه عوارض و بهای خدمات سال 1392 مصوب شورای اسلامی شهر رشت در قسمتهای مربوط به: تعیین عوارض فضای آموزشی، عوارض پارکینگ، حق النظاره مهندسین ناظر، نحوه محاسبه عوارض پذیره، عوارض ارزش افزوده حاصل از مازاد برتراکم (اعیانات)، عوارض ارز...
ﺳﻪشنبه 27 تیر 1396
موضوع رأی: ابطال تعرفه شماره (3-7) شورای اسلامی باقر شهر تحت عنوان تعرفه وضع و برقراری عوارض و بهای خدمات بر احداث گورستان و دفن اموات در حریم شهر باقر شهر توسط سازمان بهشت زهرا (س شماره دادنامه: 381 تاريخ دادنامه: 27/4/1396 ک...
ﺳﻪشنبه 27 تیر 1396
موضوع رأی: " ابطال ماده 21 تعرفه سالانه عوارض و بهای خدمات سال 1395 شهر رشت در خصوص دریافت عوارض حق النظاره مهندسین ناظر از تاریخ تصویب در اجرای مقررات ماده 92 قانون تشکیلات وآیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب1392       شماره دادنامه: 1...
شنبه 24 تیر 1396
صفحه 1 از 12ابتدا   قبلی   [1]  2  3  4  5  6  7  8  9  10  بعدی   انتها   
تمامی حقوق مادی و معنوی این سایت محفوظ و متعلق به کارکیاشهر پارت می باشد